Ny hantering av bommar

Låscylindrarna till bommarna som finns framför varje hus har bytts ut. Detta för att vi ska få ordning på våra gårdar vad det gäller biltrafiken. Behöver man låna en bomnyckel så är det till fastighetsskötaren man ska vända sig till (tisdagar 8:00–9:00). Det är tillåtet att köra in på gården bara vid stora lastningar/lossningar vid flytt och liknande. Likaså kommer olika entreprenörer som anlitas av föreningen få lov att ha sina bilar inne på gården i samband med deras arbete. Man får inte låta bilen stå inne på gården mer än nödvändigt.

Vid lån av bomnyckel ska man erlägga en deponeringsavgift på 500kr (kontant) som man får tillbaka när man återlämnar bomnyckeln. Bomnyckeln får som längst lånas under en tvåveckorsperiod. Vid ej återlämnad nyckel kommer låntagaren att faktureras med 2500 kr och depositionen blir därmed förverkad.