Användarverktyg

Webbverktyg


medlemmar:saekerhetsrutiner

Säkerhetsrutiner

  • Vid brand: Använd INTE hissarna. Om trappuppgången blir rökfylld, stanna kvar i lägenheten. Meddela dig ifrån balkongen.
  • Ingenting får placeras i fastigheternas allmänna utrymmen. Detta gäller trappuppgångar, entréer och förrådsgångar.
  • Kolla och vid behov byt batteriet på din brandvarnare varje år.
  • Mer information om brandsäkerhet hittar du här
  • Dörrar till allmänna utrymmen ska hållas låsta. Tänk på vem du släpper in i fastigheten.
  • Garagen är till för personbil. Artiklar som står i direkt samband med personbil får förvaras i garagen. Motorbränsle får endast förvaras i säkra kärl, och maximalt 5 liter.
  • Ingenting får placeras utanför soprummen. Tänk på brandrisken.
medlemmar/saekerhetsrutiner.txt · Senast uppdaterad: 2016/02/08 11:23 av admin