Användarverktyg

Webbverktyg


medlemmar:nyheter:ny_hantering_av_bommar

Nycklar till bommar

Låscylindrarna till bommarna som finns framför varje hus har bytts ut. Detta för att vi ska få ordning
på våra gårdar vad det gäller biltrafiken. Behöver man låna en bomnyckel så är det till fastighetsskötaren
man ska vända sig till (tisdagar 8:00–9:00). Det är tillåtet att köra in på gården bara vid stora
lastningar/lossningar vid flytt och liknande. Likaså kommer olika entreprenörer som anlitas av föreningen
få lov att ha sina bilar inne på gården i samband med deras arbete. Man får inte låta bilen stå inne på
gården mer än nödvändigt. Vid lån av bomnyckel ska man erlägga en deponeringsavgift på 500kr (kontant)
som man får tillbaka när man återlämnar bomnyckeln. Bomnyckeln får som längst lånas under en
tvåveckorsperiod. Vid ej återlämnad nyckel kommer låntagaren att faktureras med 2500 kr och depositionen
blir därmed förverkad.

medlemmar/nyheter/ny_hantering_av_bommar.txt · Senast uppdaterad: 2016/02/07 01:20 (extern redigering)