Användarverktyg

Webbverktyg


medlemmar:nyheter:info_om_brevlador_brevinkast

Brevlådor/Brevinkast

Att brevlådor är välfungerande är viktigt av flera orsaker bl.a. ur säkerhetssynpunkt.
Enligt brandmyndigheterna är varje lägenhet/bostad en egen brandcell, det vill säga
lägenheten/bostaden ska vara avskilt på ett sådant sätt att den kan motstå spridning av
brand till annat utrymme i bygganden under en viss tid. För detta krävs att bl.a.
brevlådan som sitter i själva lägenhetsdörren fungerar som det ska. Det har uppmärksammats
att flertalet av brevlådor som sitter i våra lägenhetsdörrar inte är i det skick som de
skulle vara. Vi vill nu påminna medlemmarna att enligt ansvarsfördelningen i föreningens
stadgar är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för ytterdörren samt i dem fall det
finns en brevlåda monterad i dörren också för den. Det är viktigt att fel som uppkommer
också åtgärdas inom en rimlig tid. Medlemmarna kan välja att själva åtgärda felet, de som
vill kan vända sig till förvaltningen och därifrån få hjälp att åtgärda felet till en rimlig kostnad.

Mer information om brandsäkerhet hittar du här.

medlemmar/nyheter/info_om_brevlador_brevinkast.txt · Senast uppdaterad: 2016/02/07 01:20 (extern redigering)