Användarverktyg

Webbverktyg


medlemmar:blanketter

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
medlemmar:blanketter [2016/02/07 01:20]
127.0.0.1 extern redigering
medlemmar:blanketter [2016/11/17 13:34]
admin
Rad 2: Rad 2:
  
 Här hittar du några användbara blanketter:​\\ Här hittar du några användbara blanketter:​\\
-  * [[http://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​blanketter/​ansokan-om-medlemskap.pdf|Ansökan om medlemskap]]\\ +  * [[https://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​3.-kundtjanst/​blanketter/​ansokan_om_medlemskap.pdf|Ansökan om medlemskap]]\\ 
-  * [[http://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​blanketter/​overlatelsevatal_bostadsratt_jan13.pdf|Överlåtelseavtal]]\\ +  * [[https://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​3.-kundtjanst/​blanketter/​overlatelseavtal-riksbyggen.pdf|Överlåtelseavtal]]\\ 
-  * [[http://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​blanketter/​autogiroanmalan.pdf|Autogiroanmälan]]\\ +  * [[https://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​3.-kundtjanst/​blanketter/​autogiroanmalan-medgivande.pdf|Autogiroanmälan]]\\ 
-  * [[http://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​blanketter/​andrahandsupplatelse.pdf|Ansökan om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand]]\\+  * [[https://​www.riksbyggen.se/​globalassets/​dokument/​3.-kundtjanst/​blanketter/​uthyrning-andrahand-bostadsratt-riksbyggen.pdf|Ansökan om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand]]\\
  
  
 Saknar du någon blankett här så kan du kolla på denna sida: Saknar du någon blankett här så kan du kolla på denna sida:
-  * http://​www.riksbyggen.se/​kontakt/​blanketter/+  * https://​www.riksbyggen.se/​kundtjanst/
medlemmar/blanketter.txt · Senast uppdaterad: 2020/02/03 14:54 av admin