Användarverktyg

Webbverktyg


ekonomi:ekonomisk_sammanfattning

Ekonomisk sammanfattning

Årsavgifter

2015

Ingen förändring av årsavgifter ansågs vara nödvändig för 2015.

2014

Efter att ha antagit budgeten har styrelsen beslutat att från och med januari 2014 sänka årsavgifterna i realitet till de minskade elkostnaderna som det kommer att innebära vid införandet av individuell elmätning.

Överlåtelser och prisutveckling av våra bostadsrätter

Senaste åren har prisutvecklingen ökat markant. Se en sammanställning här.

2015

Priserna på våra bostadsrätter fortsätter att öka.

2014

Åter igen ser vi en positiv utveckling av priserna. Antal överlåtelser något lägre än föregående år, 14 st (föreg år 20 st).

2013

Under 2013 har 20 stycken överlåtelser av bostadsrätter skett inom föreningen (föreg år 23 st). Den positiva utvecklingen med stigande försäljningspriser håller i sig där sammanställningen för 2013 visar på ökning av lägenheternas försäljningspris med ca 40% jämfört med föregående år.

Resultat och ställning (tkr) för BRF Teleskopet, org.nr. 716408-8440

Resultat och ställning2014201320122011
Rörelsens intäkter, tkr1369914 42013 83413 730
Rörelseresultat 206659255
Årets resultat700-1 193156 671
Balansomslutning8036183 41384 55284 053
Soliditet16 %15 %14 %14 %
Likviditet478 %368 %322 %325 %
Avgifts- och hyresbortfall0,67 %0,85 %0,96 %0,98 %
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm676743720720
Bränsletillägg, kr/kvm75757373
Ränta, kr/kvm135151167170
Underhållsfond, kr/kvm616559471440
Lån, kr/kvm41214 2814 3164 409
ekonomi/ekonomisk_sammanfattning.txt · Senast uppdaterad: 2016/02/07 01:20 (extern redigering)